Anketa

Akú liečbu preferujete?
 
Škrabanie mačiek na nevhodných miestach

Škrabanie je prirodzenou a normálnou súčasťou správania mačiek
a môže mať viac príčin.

Teritoriálne správanie – značkovanie
Mačka má na labkách pachové žľazy, sekrét ktorých sa pri škrabaní
prenáša na rôzne plochy. Týmto spôsobom  si tam umiestňuje svoje
vizuálne aj pachové značky, ktoré jej môžu slúžiť ako orientačné body
v priestore. Zanechávaním moču, stolice a sekrétu pachových žliaz
(okrem labiek sú umiestnené aj na tvári, bokoch a v okolí konečníka)
na rôznych miestach zároveň informuje ostatné mačky o svojej prítomnosti
v teritóriu.

Brúsenie pazúrov a  „strečing“ tela
Škrabaním si mačka udržiava v dobrej kondícii pazúry, ale aj celé telo.
Pri tejto činnosti si odstraňuje z pazúrov opotrebovanú vrchnú vrstvu a tým
si ich brúsi, ale zároveň dochádza aj k precvičovaniu svalov a šliach, ktoré
umožňujú vysúvanie a zaťahovanie pazúrov, ako aj svalov celého tela.
Takýto strečing sa vyskytuje často po spánku a odpočinku.

Mačky žijúce vonku si na škrabanie vyberajú kmene stromov s drsnou kôrou,
drevené trámy alebo plot.
 

Ak mačka držaná v byte škrabe na nevhodných miestach (nábytok, koberce,
záclony), nedá sa hovoriť o skutočnej poruche správania, môže však majiteľovi
spôsobovať problémy.

Možné príčiny škrabania na nevhodných miestach u mačiek držaných

v byte :

Nedostatok  miest určených na škrabanie, nevhodné škrabadlá, nevhodné
umiestnenie škrabadiel.

Pri výbere vhodného škrabadla by sa majiteľ nemal riadiť len svojim vkusom
alebo módnymi trendmi, ale v prvom rade mal by brať ohľad na potreby mačky.
Niektoré mačky preferujú určitý materiál (drevo, sisal, trstina, kartón, atď.),
tvar a orientáciu škrabadla (vodorovné – zvislé), preto je často potrebné mačku
sledovať a vyskúšať rôzne typy škrabadiel. Ak mačka škrabe na koberci alebo
gauči, je vhodné použiť rovnaký materiál na škrabadle. Kvôli väčšej atraktivite
škrabadla je možné postriekať ho sprejom s extraktom rastliny Kocúrnik obyčajný
(catnip). Odporúča sa umiestniť jedno škrabadlo vedľa lôžka na spanie, keďže
mačka sa často naťahuje a brúsi si pazúry po prebudení.

Image forWillow's Feather Cat Scratching Post


Ilustračné fotografie. Zdroj -internet

Nečinnosť a nuda   
Málo podnetné prostredie môže hlavne u mladých a temperamentných zvierat
viesť k problémovému správaniu rôzneho druhu.
Mačky držané v byte často trpia nedostatkom činnosti, preto je potrebné im
zabezpečiť pravidelné aktivity a hry s použitím rôznych hračiek. Vhodné sú
najmä motivačné hračky plniteľné jedlom alebo maškrtami, keďže zabavia
mačku dlhšiu dobu. Kvôli spestreniu života v byte je odporúčané príležitostné
skrývanie jedla -malé množstvá granúl treba umiestniť do papierových alebo
plastových škatuliek a poskrývať v dome. Mačka je tak nútená si niečo „uloviť“.
Hoci je mačka považovaná za zviera, ktoré sa nedá vychovať a cvičiť,
pravidelným a cieleným výcvikom je možné aj mačku naučiť chodiť na vôdzke,
reagovať na niektoré povely, či predvádzať rôzne triky.
Aj s mačkami sa dá chodiť na prechádzky, z  bezpečnostných dôvodov  je
však nutné používať hrudný postroj a vôdzku, prípadne je možné využiť
špeciálne prepravky na kolieskach. Ak je to technicky možné, veľmi prospešné
sú vonkajšie voliéry v záhrade, kde sú mačky chránené a nemôžu utiecť, ale
môžu sledovať dianie v okolí. Niektoré mačky milujú vodu, preto je možné
poskytnúť im vodu na hru v malom detskom
bazéne alebo v umývadle (len v prítomnosti majiteľa). Spestrením môže byť
aj pitie vody z fontánky.

Pocit ohrozenia
Ak sa škrabanie objavuje v blízkosti vchodových dverí, môže to znamenať,
že sa tam mačka necíti bezpečne, a že sa cíti ohrozená. Majitelia a návštevníci
na obuvi prinášajú z vonku nové a cudzie  pachy, ktoré môže mačka vnímať
ako nebezpečenstvo a reaguje škrabaním v blízkosti vchodu do bytu. Okrem
iných opatrení  je v tomto prípade odporúčané umiestniť jedno škrabadlo aj  
v blízkostí dverí.

Snaha upútať pozornosť majiteľa a posilňovanie správania mačky nesprávnym
prístupom majiteľa.

Vynucovanie si pozornosti majiteľa môže mať rôznu podobu, od mňaukania,
otierania sa, vytrhávania si srsti a škrabania, až po močenie na veci patriace
majiteľovi. V niektorých prípadoch môže mačka škrabať na nevhodných
miestach najprv z iných dôvodov, ale keď majitelia reagujú na škrabanie napr.
drahého koberca zvýšenou pozornosťou, mačka sa môže naučiť, že touto
činnosťou si pritiahne ich záujem.

Riešenie škrabania na nežiaducom mieste:


Ak je to možné, treba dočasne odstrániť škrabaný predmet (napr. koberec,
kus nábytku ) z daného miesta. V prípade, že to technicky nie je možné,
je potrebné miesta, na ktorých mačka škrabe, prekryť bublinkovou fóliou,
alobalom, alebo obojstranne lepiacou páskou. Šuštivý zvuk alebo prilepenie
sa na pásku môžu mačku odradiť od škrabania.
Na škrabané miesta alebo do ich blízkosti je tiež možné umiestniť vhodné
škrabadlá – na koberec je najlepšie vodorovné škrabadlo, k rohom gauča
alebo nábytku zase zvislé. Na tieto miesta je možné umiestniť aj prázdne
plechovky od nápojov, alebo špeciálne zariadenia na odplašenie so
senzorom pohybu. Užitočné je aj pravidelné čistenie škrabaných plôch
enzymatickými čističmi na odstránenie pachu mačky, a ich následné
postriekanie odpudzujúcim sprejom, napr. s citrónovou arómou.

Nutné je intenzívnejšie pozorovať správanie mačky - sledovať signály a reč
jej tela, t.j. prejavy, ktoré by mohli vyústiť do nežiaduceho škrabania.
Keď sa mačka začne chystať na škrabanie na nevhodnom mieste, alebo už
so škrabaním začala, ráznym povelom „Nesmieš“!, alebo „Nie“! treba jej
správanie prerušiť. Na prerušenie nežiaduceho správania je možné použiť
aj nejaký nepríjemný zvuk (tlesknutie rukami),alebo postriekať mačku prúdom
vody z detskej pištole - nepríjemný zážitok sa mačke spojí s nežiaducim
škrabaním. Dôležité je zachovať pokoj, nekričať vysokým agresívnym tónom
hlasu, nepoužívať výrazné gestá (hrozenie, mávanie rukami, atď.), ani mačku
slovne nekarhať. V žiadnom prípade sa nesmú používať fyzické tresty, môžu
mať za následok strach mačky z majiteľa alebo agresivitu voči nemu.
Keď mačka prestane so škrabaním a pohľadom sa sústredí na majiteľa, dostane
od neho pochvalu a chutnú maškrtu určenú len na výcvik.
Dôležité: mačka dostane pochvalu a odmenu až keď prestane so škrabaním a
pozerá sa na majiteľa, nie kvôli tomu, aby prestala so škrabaním!
Absolútne neúčinné je slovné alebo fyzické trestanie za činnosť, ktorá bola
vykonaná počas neprítomnosti majiteľa, zviera si ju s časovým odstupom nevie
dať do súvisu s trestom.

Ako prevencia pred následkami škrabania sa odporúča mačke pravidelne strihať
pazúry. Chirurgická amputácia článkov prstov s pazúrmi na predných labkách,
ktorá je rozšírená napr. v USA, je nehumánna a je u nás zákonom zakázaná.
Humánnejším riešením je použitie „puzdier“ na pazúry (Soft Paws), ktoré sa
nalepia na ostrihané pazúry mačky, u nás však zatiaľ nie sú dostupné.

type=text

Veľmi dobrý podporný efekt pri riešení škrabania na nevhodných miestach môže
mať aj difuzér Feliway umiestnený v elektrickej zásuvke v miestnosti, kde mačka
škrabe. Feliway je zdroj syntetického feromónu, ktorý má rovnaké pozitívne
vlastnosti ako prirodzený tvárový feromón mačiek- navodzuje pocit bezpečia,
pohody a pokoja. Feromónoterapia by však mala byť využitá vždy spolu s
ostatnými opatreniami.

Keď je príčinou škrabania na nevhodných miestach snaha mačky vynútiť si
pozornosť majiteľa, je potrebná zmena jeho prístupu k mačke.

Je potrebné:
*zaviesť jasné pravidlá – mačka musí mať jasno v  tom, čo sa môže a čo nemôže;
aj majiteľ musí dôsledne dodržiavať stanovené pravidlá, t.j. ak raz niečo nie je
dovolené, musí to tak byť stále
*dodržiavať dennú rutinu, t.j. približne rovnaký čas hier, česania, hladkania,
maznania a kŕmenia
*všetky vzájomné aktivity musia byť na popud a z iniciatívy majiteľa, nie mačky
*na vynucovanie si pozornosti, jedla, hladkania, atď. by majiteľ nemal reagovať
- mal by ignorovať mňaukanie, otieranie sa o nohy, vyskakovanie do lona,
nosenie hračiek; namiesto toho by mal vstať, otočiť sa a odísť, nepozerať mačke
do očí, ale ani ju neodstrkovať a neokrikovať, pretože aj  takéto správanie
môže byť považované za prejav pozornosti.
Dôležité je ignorovať len nežiaduce správanie mačky, nie mačku samotnú! To
znamená, že vynucovanie si pozornosti bude majiteľ ignorovať, ale keď sa mačka
správa primeraným spôsobom, odmení ju svojou pozornosťou a maškrtou.

Tieto zásady by však mali byť normálnou súčasťou výchovy mačky hneď od jej
prinesenia do domácnosti, ich dodržiavaním je väčšinou možné predísť rôznym
poruchám správania.


Medikamentózna liečba:

Keďže sa nejedná o poruchu správania v pravom slova zmysle, liečba chemickými
psychofarmakami  tu nie je potrebná. Veľmi prospešné však môže byť použitie
Bachových kvetových esencií, výber ktorých bude závisieť od motivácie mačky
na škrabanie na nevhodných miestach (napr. strach a pocit ohrozenia, majetnícky
postoj k majiteľovi).

Záver:

Tak ako pri iných druhoch problémového správania, najlepším riešením je
prevencia. S využitím hry a pozitívneho posilňovania (t.j. odmeňovania pochvalou a
špeciálnou maškrtou za primerané správanie) je možné mačiatka naučiť, aby
používali na škrabanie vhodné škrabadlá.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Použitá literatúra:
I.Rochlitz     Basic requirements for good behavioural health and welfare in cats, BSAVA
Manual of Canine and Feline Behavioural Medicine,  2010
K.Seksel      Preventive behavioural medicine for cats, BSAVA Manual of Canine and
Feline Behavioural Medicine,  2010
Ch.Schelling Cat scratching  www.catscratching.com
H.Hoffmann   Kočičí desatero        1994

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Kontakt

  Veterinárna ambulancia 
  Táborská 36 
  040 01  Košice     

  Mobil: 0905/929 915   

  Mail: info@zdraviezvierat.sk